• За дружеството

  НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

Документи и отчети

Документи

Устав

Лиценз

Политика за възнагражденията

Правила за оценка и управление на риска

Правила за оценка на портфейла

Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения

Информация по Регламент (ЕС) 2019/2088 

Финансови отчети

 - 2014

Месечни

 Тримесечни

- 2015

Месечни

Тримесечни

1 - во тримесечие

 2 - ро тримесечие

3- то тримесечие

4-то тримесечие

Годишен 2015

- 2016

Месечни

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Юли

  Август

  Септември

  Октомври

  Ноември

  Декември

  Тримесечни

  1-во тримесечие

  2-ро тримесечие

  3-то тримесечие

  4-то тримесечие

  Годишен 2016

     - 2017

     Месечни

     Януари

     Февруари

     Март

     Април

     Май

     Юни

     Юли
     Август
     Септември

     Октомври

     Ноември

     Декември

      Тримесечни

      1-во тримесечие

       2-ро тримесечие

       3-то тримесечие

       4-то тримесечие

       Годишен 2017

       - 2018

       Месечни

       Януари

       Февруари

       Март

       Април

       Май

       Юни

       Юли

       Август

       Септември

       Октомври

       Ноември

       Декември

       Тримесечни

       1-во тримесечие

            2-ро тримесечие

            Шестмесечен финансов отчет

            3-то тримесечие

            4-то тримесечие

            Годишен 2018

            -2019

            Месечни

            Януари

            Февруари

            Март

            Април

            Май

            Юни

            Юли

            Август

            Септември

            Октомври

            Ноември

            Декември

            Тримесечни

            1-во тримесечие

            1-во шестмесечие на 2019 г.

            3-то тримесечие на 2019 г.

            4-то тримесечие на 2019 г.

            Годишен 2019

            2020

            Месечни

            Януари

            Февруари

            Март

            Април

            Май

            Юни

            Юли

            Август

            Септември

            Октомври

            Ноември

            Декември

            Тримесечни

            1-во тримесечие на 2020 г.

            Доклад за контрол и преглед на дейностите и правилата по управление на риска

            1-во шестмесечие на 2020 г.

            3-то тримесечие на 2020 г.

            4-то тримесечие на 2020 г.

            Годишен 2020

            2021

            Месечни

            Януари

            Февруари

            Март

            Април

            Май

            Юни

            Юли

            Август

            Септември

            Октомври

            Ноември

            Декември

            Тримесечни

            1-во тримесечие на 2021 г.

            Доклад за контрол и преглед на дейностите и правилата по управление на риска 2020 г.

            1-во шестмесечие на 2021 г.

            3-то тримесечие на 2021 г.

            2-ро шестмесечие на 2021 г.

            Годишен 2021

            2022

            Месечни

            Януари

            Февруари

            Март

            Април

            Май

            Юни

            Юли

            Август

            Септември

            Октомври

            Тримесечни

            1-во тримесечие на 2022 г.

            Доклад за контрол и преглед на дейностите и правилата по управление на риска 2021 г.

            1-во шестмесечие на 2022 г.

            3-то тримесечие на 2022 г.