• За дружеството

  НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

Документи и отчети

Документи

Устав

Лиценз

Политика за възнагражденията

Правила за оценка и управление на риска

Правила за оценка на портфейла

Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения

Информация по Регламент (ЕС) 2019/2088 

Финансови отчети

2024 година

Месечни

Януари

Февруари

Март

Април

Доклад за контрол и преглед на дейностите и правилата по управление на риска 2023 г.

Тримесечни

1-во тримесечие на 2024 г.

2023 година

Месечни

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Тримесечни

1-во тримесечие на 2023 г.

1-во шестмесечие на 2023 г.

Доклад за контрол и преглед на дейностите и правилата по управление на риска 2022 г.

3-то тримесечие на 2023 г.

4-то тримесечие на 2023 г.

Годишен 2023

2022 година

Месечни

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Тримесечни

1-во тримесечие на 2022 г.

Доклад за контрол и преглед на дейностите и правилата по управление на риска 2021 г.

1-во шестмесечие на 2022 г.

3-то тримесечие на 2022 г.

4-то тримесечие на 2022 г.

Годишен 2022

2021 година

Месечни

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Тримесечни

1-во тримесечие на 2021 г.

Доклад за контрол и преглед на дейностите и правилата по управление на риска 2020 г.

1-во шестмесечие на 2021 г.

3-то тримесечие на 2021 г.

2-ро шестмесечие на 2021 г.

Годишен 2021

2020 година

Месечни

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Тримесечни

1-во тримесечие на 2020 г.

Доклад за контрол и преглед на дейностите и правилата по управление на риска

1-во шестмесечие на 2020 г.

3-то тримесечие на 2020 г.

4-то тримесечие на 2020 г.

Годишен 2020

2019 година

Месечни

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Тримесечни

1-во тримесечие

1-во шестмесечие на 2019 г.

3-то тримесечие на 2019 г.

4-то тримесечие на 2019 г.

Годишен 2019

2018 година

Месечни

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Тримесечни

1-во тримесечие

      2-ро тримесечие

      Шестмесечен финансов отчет

      3-то тримесечие

      4-то тримесечие

      Годишен 2018

      2017 година

      Месечни

      Януари

      Февруари

      Март

      Април

      Май

      Юни

      Юли
      Август
      Септември

      Октомври

      Ноември

      Декември

       Тримесечни

       1-во тримесечие

        2-ро тримесечие

        3-то тримесечие

        4-то тримесечие

        Годишен 2017

        2016 година

        Месечни

         Януари

         Февруари

         Март

         Април

         Май

         Юни

         Юли

         Август

         Септември

         Октомври

         Ноември

         Декември

         Тримесечни

         1-во тримесечие

         2-ро тримесечие

         3-то тримесечие

         4-то тримесечие

         Годишен 2016

         2015 година

         Месечни

         Тримесечни

         1 - во тримесечие

          2 - ро тримесечие

         3- то тримесечие

         4-то тримесечие

         Годишен 2015

         2014 година

         Месечни

          Тримесечни