• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

Събития и новини

ПРИЕМНО ВРЕМЕ
Уважаеми акционери, приемното време на дружеството е всяка сряда от 10:00 до 12:00 часа. 
БОРСОВА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ НА НИД"ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД За повече информация относно борсовата цена на акциите на НИД "Индустриален Фонд" АД посетете BAseMarket или сайта Investor.bg

НАЙ-ОБЩО ЗА ДРУЖЕСТВОТО

НИД “Индустриален фонд” АД е национално инвестиционно дружество от затворен тип с предмет на дейност инвестиране на парични средствава в ценни книжа или други ликвидни финансови активи. Дружеството инвестира своите капиталови средства във финансови инструменти при съответните законови ограничения, като по този начин опосредява достъпа на акционерите си до финансовите пазари, с цел генериране на доход под формата на дивиденти, лихви и капиталова печалба.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (GDPR)

Във връзка със спазването на Регламента за личните данни НИД "Индустриален фонд" АД, предоставя следната информация, свързана с използването на лични данни на акционерите на дружеството, като обяснява, как събираме и използваме личните данни на нашите акционери.

Уведомление за поверителност

ЗА КОНТАКТИ

НИД "Индустриален Фонд" АД

гр. София 1202, ул. "Калина Малина" №8, ет. 1

тел: +3592 950 06 56

e-mail: indf@abv.bg

Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода
Желая да получавам промоционални съобщения и новини (незадължително).
Съгласен съм с общите усовия и политиката за поверителност на сайта.