• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

Уведомления

Уведомления от 04 ноември 2022 година

Уведомление по 148б от ЗППЦК

Уведомление за разкриване на дялово участие Финанс инфо асистанс ЕООД

Уведомления от 03 февруари 2021 година

Уведомление по 148б от ЗППЦК

Уведомление за разкриване на дялово участие Финанс инфо асистанс ЕООД

Уведомление за разкриване на дялово участие Финансови активи АД

Уведомления от 01 февруари 2021 година

Уведомление по 148б от ЗППЦК

Уведомление за разкриване на дялово участие Булгар чех инвест холдинг АД

Уведомление по 148б от ЗППЦК

Уведомление за разкриване на дялово участие Стоян Стоянов

Уведомление за разкриване на дялово участие Дарин Симеонов

Уведомления от 29 януари 2021 година

Уведомление по 148б от ЗППЦК

Уведомление за разкриване на дялово участие Стоян Стоянов

Уведомления от 18 януари 2021 година

Уведомление по 148б от ЗППЦК

Уведомление за разкриване на дялово участие Айсек Брокер ЕООД

Уведомление за разкриване на дялово участие Стоян Стоянов

Декларация Айсек Брокер ЕООД

Декларация Стоян Стоянов

Уведомления от 16 март 2020 година

Уведомление по 148б от ЗППЦК

Уведомление за разкриване на дялово участие Н. Маринов

Уведомление за разкриване на дялово участие Айсек Брокер ЕООД

Уведомление за разкриване на дялово участие Д. Симеонов

Декларация Д. Симеонов

Уведомления от 05 август 2019 година

Уведомление по 148б от ЗППЦК

Уведомление за разкриване на дялово участие Н. Маринов

Уведомление за разкриване на дялово участие Рослин капитал партнърс - България ООД