• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

Образец на пълномощно

Пълномощно за Редовно годишно ОСА на 18.06.2024 г.

Пълномощно за Редовно годишно ОСА на 29.05.2023 г.

Пълномощно за Редовно годишно ОСА на 27.06.2022 г.

Пълномощно за Редовно годишно ОСА на 21.06.2021 г.

Пълномощно за Извънредно ОСА на 23.10.2020 г.

Пълномощно за Редовно годишно ОСА на 30.06.2020 г.

Пълномощно за Извънредно ОСА на 24.10.2019 г.

Пълномощно за Извънредно ОСА на 09.08.2019 г.

Пълномощно за Редовно годишно ОСА на 26.06.2019 г. (10.07.2019 г.)