• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

Увеличение на капитала

Съобщение по чл. 92а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК

Универсален регистрационен документ

Документ за предлаганите ценни книжа

Резюме

Уведомление относно резултата от увеличението на капитала

Уведомление относно увеличение на капитала


« Назад към всички публикации