• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

НЕОТЧИТАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ ВЪРХУ ФАКТОРИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022_1288_11.06.2024

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019_2088_11.06.2024

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019_2088_27.01.2023

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019_2088_18.01.2022


« Назад към всички публикации