• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЕПОЗИТАРНИ РАЗПИСКИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ АКЦИИ

За издадени и неполучени от акционерите депозитарни разписки, можете да направите съответна справка на място на адреса за кореспонденция на НИД "Индустриален фонд" АД или чрез оповестените контакти за връзка с Дружеството.

Депозитарни разписки на акционери от цялата страна бяха раздавани по местоживеене, чрез съответните клонове на ОББ до 31.12.2000 г.

На акционерите на бившия "Семеен фонд" АД, след ликвидацията и вливането му в "Индустриален фонд" АД, бяха издадени същия брой акцииот капитала на НИД "Индустриален фонд" АД. За тези акции през 2000 г. бяха издадени нови депозитарни разписки. Получаването им също става по описания по-горе ред.

« Назад към всички публикации