• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

Уведомления по Регламент 596/2014

Уведомление от "Дилингова финансова компания" АД


« Назад към всички публикации