• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

Уведомления относно разкриване на дялово участие

Уведомление по 148б от ЗППЦК

Уведомление за разкриване на дялово участие Н. Маринов

Уведомление за разкриване на дялово участие Айсек Брокер ЕООД

Уведомление за разкриване на дялово участие Д. Симеонов

Декларация Д. Симеонов


« Назад към всички публикации